Przeglądaj obiekty (razem 59)

  • Kolekcja: Dymarki Świętokrzyskie. Mieczysław Radwan - badania starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego do 1968 roku

Mieczysław Radwan - próbny wytop Nowa Słupia, fot.  przesłane przez pp.Spelaków
W świetle dostępnych materiałów źródłowych zachowanych w Archiwum PAN PAU i w prywatnej korespondencji Mieczysława Radwana do Edmunda Massalskiego wynika, że: w czerwcu 1954 roku na posiedzeniu Komitetu Historii Nauki PAN, Mieczysław Radwan…

RADWAN, Mieczysław: Warunki rozwoju przemysłu żelaznego w Zagłębiu Staropolskim // Przegląd Krajoznawczy. – 1934, nr 10/11/12, s. 6-8

Zagłębie Staropolskie  Mieczysław Radwan 1953 - 1954 _0071.JPG
Zagłębie Staropolskie. Mieczysław Radwan 1953/1954. Streszczenie odczytu

Sprawozdanie z działalności Komitetu Historii Nauki  za 1954 Referat prof M Radwana i dyskusja nad jego Książką Sprawozdanie_1954_s_1 PAN PAU.jpg
W ramach Komitetu Historii Nauki PAN działała Sekcja Historii Nauk Technicznych i Techniki - przewodniczący prof. E. Olszewski. Zespół Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Polskiej Akademii Nauk, kierowany w latach 1954-1968 …

Książka : Wielkopiecownictwo w Zagłębiu Staropolskim w połowie XIX wieku : karta z dziejów polskiej techniki hutniczej / Mieczysław Radwan . Stalinogród [Katowice] : Państwowe Wydawnictwa Techniczne

Recenzja: Kwartalnik Historii Kultury…

RAWAN BIELENIN RÓŻAŃSKI FAKTY I MITY  26 05 2020  zm..pdf
Fakty i mity w sprawie odkrycia starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego, badań starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego oraz próbnych wytopów w dymarkach świętokrzyskich i roli Mieczysława Radwana i Wacława Różańskiego, profesorów AGH, metalurgów…

M RADWAN - K BIELENIN NIEKTÓRE PLAGIATY I DUPLIKATY PRAC M. RADWANA 18.08.2020.pdf
M Radwan i K. Bielenin. Publikacje M. Radwana i plagiaty, duplikaty i uzurpacje K. Bielenina ( niektóre)

M. Radwan – E. Massalski list  z dnia 19.12.1956      1.JPG
Dymarki świętokrzyskie. M. Radwan do E. Massalski list z dnia 19.12.1956, w którym M. Radwan poszukuje książki S. Krukowskiego " Krzemionki " i stwierdza, że kol. Bielenin siedzi jeszcze w Rudkach i "coś węszy"

Mieczysław RADWAN, Istota procesów metalurgicznych a poglą­dy niektórych archeologów,
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2