Przeglądaj obiekty (razem 742)

Kuźnica z XVII w.jpg
25 maja 1798 r. Cesarsko-Królewska Pełnomocna Nadworna Komisja Galicji Zachodniej wydała rozporządzenie, na mocy którego Sąd Górniczy w Wieliczce zezwolił na wydobywanie rudy żelaza i prowadzenie "fabryk żelaznych" w dobrach ostrowieckich. Ich…

A PRZYCHODNI Przedstawienie musi trwać. Subiektywne refleksje na temat rekonstrukcji życia codziennego starożytnych hutników żelazaw regionie świętokrzyskim, w Polsce Środkowej.pdf
Swiętokrzyskie Centrum Archeologii Doświadczalnej w Nowej Słupi.....
Dość frapującym i jednocześnie trudnym obecnie do pełnej i jednoznacznej interpretacji problemem jawi się początek badań nad hutnictwem świętokrzyskim, do którego odnosił się…

Żelazna Dolina.jpg
Program edukacyjny przygotowany staraniem Powiatu Ostrowieckiego i Powiatu Starachowickiego przez Świętokrzyskie Stowarzyszenie Dziedzictwa Przemysłowego, Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach oraz Muzeum Historyczno - Archeologiczne w Ostrowcu…

I. Rajd SSG 2019.05.05. INFORMATOR MICHAŁ MŁODAWSKI.pdf
Przewodnik Informator Rajdowy : I.Rajd trasami projektowanego Stąporkowskiego Szlaku Górniczego. Czarniecka Góra 5 maja 2019.

5 maja w okolicach Czarnieckiej Góry odbył się pierwszy rajd trasami projektowanego Stąporkowskiego Szlaku…

"Również Muzeum Techniki na AGH zostało utworzone dzięki ogromnemu zaangażowaniu w  ochronę zabytków techniki jego założyciela prof.  Mieczysława Radwana i  z  pasją rozwijane przez jego następców.
W  bieżącym roku przypada jubileusz 50-lecia…

Wieklie święto krajoznawstwa 3.12.2016.jpg
Z okazji 110. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 90. rocznicy otwarcia w Ostrowcu Muzeum PTK oraz 5-lecia działalności Oddziałowej Komisji Historii i Tradycji ostrowiecki Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana zorganizował i…

"Miało być wydarzenie. I jest wydarzenie. Pół wieku Dymarek Świętokrzyskich"

Ponoć pierwsze Dymarki Świętokrzyskie zorganizowano po interwencji komunistycznego notabla Mieczysława Moczara oraz sukcesach festiwali w Opolu oraz Sopocie. Kluczowa…

Nota Biograficzna Mieczysława Radwana Opracownie Monika Bryła- Mazurkiewicz.pdf
Nota biograficzna Mieczysława Radwana przedstawiona na uroczystej Sesji Jubileuszowej " OD DYMARKI DO PIECA ELEKTRYCZNEGO - z dziejów hutnictwa ostrowieckiego " , Ostrowiec świętokrzyski 19 września 2015, przez Monikę Bryłę-Mazurkiewicz z okazji 40…
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2