Przeglądaj obiekty (razem 626)

Nota Biograficzna Mieczysława Radwana Opracownie Monika Bryła- Mazurkiewicz.pdf
Nota biograficzna Mieczysława Radwana przedstawiona na uroczystej Sesji Jubileuszowej " OD DYMARKI DO PIECA ELEKTRYCZNEGO - z dziejów hutnictwa ostrowieckiego " , Ostrowiec świętokrzyski 19 września 2015, przez Monikę Bryłę-Mazurkiewicz z okazji 40…

40-lecie oddziału PTTK  4.jpg
Ostrowiecki Oddział PTTK im. Mieczysława powstał w 1975 r. jako Oddział Zakładowy p/Hucie im. Marcelego Nowotki w Ostrowcu Św. z połączenia 9 kół wydziałowych PTTK działających na terenie Starego i Nowego Zakładu, w celu popularyzacji turystyki i…

Marzena Włodek Opowieści fotografią pisane.jpg

Fotografie w spuściznach uczonych i twórców. Praca zbiorowa 2013. Jest biogram Mieczysława Radwana autorstwa Marzeny Włodek.

Pochodzenie Nazwiska Radwan.pdf
Pochodzenie nazwiska Radwan

W 1957 roku, oprócz badań terenowych prowadzonych przez Mieczysława Radwana, w których bardzo często fizycznie brał udział, Mieczysław razem z Wacławem Różańskim i Stanisławem Holewińskim rozpoczęli laboratoryjne prace nad technologią…

Maria Korzec wspomina Mieczysława Radwana twórcę Muzeum AGH autor Monika Bryła Mazurkiewicz 1.jpeg
dr Maria Korzec z Ośrodka Historii Techniki z Muzeum w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, wspomina prof. Mieczysława Radwana, twórcę Muzeum AGH.

mieczyslaw_radwan-krajoznawca_i_naukowiec_b_krawczyk 2010.pdf
Praca na konkurs Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE dla :
KOMISJI HISTORII I TRADYCJI ZG PTTK

Mieczysław Radwan w 120. rocznicę urodzin AGH  20011  1.jpg
Praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Karbowniczka. Wydawnictwa AGH Kraków 2011
Formaty wyjściowe

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2