Reklewscy z Obręcznej - Wojciech Reklewski i Józef Reklewski

Tytuł

Reklewscy z Obręcznej - Wojciech Reklewski i Józef Reklewski

Temat

Wojciech Reklewski de Rekle h. Gozdawa z Obręcznej - linia Marii Eleonory Reklewskiej, matki Mieczysława Radwana

Opis

Wojciech Reklewski de Rekle h. Gozdawa cześnik sandomierski, urodził się ok. 1610. Syn Wojciecha Reklewskiego de Rekle h. Gozdawa i Teodory Chodakowskiej kupił (wydzierżawił) Obręczną, majątek i wieś nad rzeczką Obręczanką w powiecie opatowskim, gminie Sadowie i parafii Wszechświęte. Majątek liczył 572 morgi gruntów ornych i 450 mórg sadów a przekazał go w spadku wnukowi Krzysztofowi. Z drugą żoną miał syna Stefana.
Krzysztof Reklewski, wnuk Wojciecha, ur. ok. 1697 podstoli sandomierski, ożeniony był dwukrotnie. Pierwsza żona, Popielówna h.Sulima, z którą miał syna Andrzeja? (był bezdzietny wg. Krystna Kowalewska - błąd u Minakowskiego), druga żona to Felicjanna z Jarnuszkiewiczów poślubiona w Chęcinach w 1747, z którą nie miał dzieci. To właśnie z jej inicjatywy oraz na jej koszt około roku 1783 na miejscu drewnianego wystawiono murowany kościół pw. św. Bartłomieja w Strzyżowicach. Felicja Reklewska zmarła w 1798 i jest pochowana w Wszechświętych.

Andrzej Reklewski de Rekle h.Gozdawa (ur. ok. 1700-1720) właściciel wsi Borczyn k. Jędrzejowa, nabytej w roku 1746 od Wawrzyńca Lanckorońskiego oraz właściciel wsi Warszówek w gminie Pawłów k. Starachowic, ożeniony w Denkowie z Katarzyną Maciejowską w 1743, miał syna Józefa, który jako spadkobierca Krzysztofa został właścicielem (dzierżawcą) majątku Obręczna. Drugi syn Andrzeja - Michał Reklewski zapoczątkował drugą linię opatowskich Reklewskich i to z jego aktu zgonu wynika, że był synem Andrzeja i Katarzyny. Michał miał burzliwe życie, przynajmniej dwie żony i liczne potomstwo. Zmarł w 1829 w Skoszynie.

Józef Reklewski 1753-1832, syn Andrzeja, subdelegat sandomierski, sędzia pokoju w Opatowie w okresie Księstwa Warszawskiego, mąż Anny z Szabłowskich, pradziadek Marii Eleonory Reklewskiej, był ojcem poety Wincentego Reklewskiego i Karola, urodzonych w Obręcznej i Leona i Michała, urodzonych w Boleszynie Opatowskim. Był ostatnim z Reklewskich właścicielem (dzierżawcą ?) majątku Obręczna. Po jego śmierci majątek rozparcelowano i sprzedano w 1789 roku (Moszyńskim, Małachowskim lub Szymonowi Pawlickiemu).
Józef Reklewski był notowany jako właściciel Boleszyna, Skoszyna i " dóbr Skoszyn" nabytych w 1806 roku oraz Leszczkowa. Po Józefie, syn Michał był właścicielem Skoszyna a Karol, Leszczkowa. Karol był również notowany jako właściciel Wronowa, Kowalkowic, i Mirogonowic (do 1886 Mirogonowice oraz wieś Wronów tworzyły folwark o powierzchni 882 mórg).
Józef zmarł w 1832 roku w Skoszynie i został pochowany na cmentarzu w Nowej Słupi.

Andrzej Reklewski (ur. ok.1700-1720), ojciec Józefa spadkobiercy Krzysztofa Reklewskiego z Obręcznej, prawdopodobnie był synem Wacława Reklewskiego z Jugoszowa i Ewy, notowanych w AGAD - akta Radwanów, jako rodzice Barbary Reklewskiej, żony Aleksandra Radwana. Synem Wacława i Ewy Reklewskich mógł być też Antoni Józef Reklewski. Bowiem :
Aleksander Radwan i Barbara Reklewska, właściciele Cząstkowa i Sosnówki, byli rodzicami dwóch synów bliźniaków Jana Alekskandra i Józefa urodzonych w Żernikach k. Stopnicy w roku 1719 i Krystyny urodzonej w 1715 Cząstkowie par. Nowa Słupia. Ojcem chrzestnym Krystyny i świadkiem na jej ślubie w 1738 roku z Władysławem Zaborskim zWarszówka k. Pawłowa, był Antoni Józef Reklewski brat? Barbary. Ojcem chrzestnym Władysława Zaborskiego był Andrzej Antoni Zaborski z Warszówka, którego właścicielem był Andrzej Reklewski. Również wiemy, że Andrzej Reklewski z Warszówka notowany jest jako ojciec chrzestny Łukasza Chruszczyńskiego z Cząstkowa ur. 1763, a matką chrzestną była Józefa Maciejowska. Andrzej mógł więc być bratem Barbary i bratem Antoniego Józefa Reklewskich. Warszówek był w rękach Reklewskich przynajmniej do 1772 roku - notowana jako matka chrzestna Piotra Zaborskiego- Barbara Reklewska z Warszówka.
Aleksander Radwan właściciel Cząstkowa i Sosnówki, ok. 1755 roku również kupił Jawor i Modrzewie koło Pawłowa i Warszówka, gdzie szwagier Andrzej Reklewski miał pobliski Warszówek i skąd pochodził zięć Władysław Zaborski. Władysław Zaborski był najpewniej synem Franciszka, brata Antoniego, i Katarzyny Święcickiej, siostry burgrabiego piotrkowskiego, Felicjana z Krempy Święcickiego. Z Warszówka pochodził Andrzej Antoni Zaborski, który wychowywał swego chrześniaka Władysława Zaborskiego.
Antoni Józef Reklewski notowany jest w księgach sandomierskich z 1696 roku jako świadek w sprawie Franciszki Reklewskiej, córki Leona i Stanisławy Reklewskich. Antoni Józef prawdopodobnie najstarszy brat Barbary urodzonej ok. 1680-90, Andrzeja urodzonego ok. 1700, zmarł po roku 1738 a urodził się koło 1680. Czy notowany w roku 1696 Leon Reklewski był bratem Wacława Reklewskiego z Jugoszowa urodzonego ok. 1640- 45?

O Reklewskich tak pisze Aleksandra Gromek Gadkowska:
"Rodzina Reklewskich herbu "Gozdawa", była w wieku 18 i 19 licznie reprezentowana na terenie Ziemi Sandomierskiej, jak również w Nowosądeckim. Nie brak w tym rodzie imion tych, którzy godnie służyli Rzeczypospolitej.
Jest Wojciech - cześnik sandomierski, Stefan - podwojewodzy sandomierski, Krzysztof -  wiceregent, Józef - podwojewodzy sandomierski i opatowski sędzia pokoju,  Wincenty - poeta i uczestnik  wyprawy Napoleona na Moskwę, Julian i Wincenty - członkowie Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, emigranci i Michał oficer artylerii Wojska Polskiego Księstwa Warszawskiego. Łukasz naczelnik świętokrzyskiego okręgu Górniczego Odnotowano także Zdzisława, cywilnego naczelnika powiatu sandomierskiego w Powstaniu Styczniowym ."

UWAGA : Pani Krystyna Kowalewska autorka "Sagi Rodu Reklewskich" twierdzi, że "książki oblat krakowskich z 1787 roku sygnatura220 strona 987 podają że Obręczna w roku 1787 została sprzedana Moszczyńskim, a plenipotentem pełnomocnym Podlodowskich przy zawieraniu kontraktu była Felicjanna Reklewska ( błyo to już po śmierci Krzysztofa.)
Obręczna nigdy nie była własnością Józefa Reklewskiego, był on właścicielem " dóbr Skoszyn " od 1806 w tym Boleszyna oraz Leszczkowa. Obręczna należała do Podlodowskich i była dzierżawiona dożywotnie przez Krzysztofa Reklewskiego [krewnego Józefa] -książki oblat krakowskich z 1787 roku.
Stefan (ok. 1660) syn Wojciecha cześnika sandomierskiego był wieloletnim dzierżawcą Małoszyc, która to dzierżawa przeszła na Krzysztofa. W Archiwum Akt Dawnych w Warszawie znajdują się akta z całego tego okresu-sygnatura 629"
oraz:
" Cześnikiem sandomierskim był Wojciech zapisany w księgach 11 4 1627 w parafii Wojkowice. Żoną jego była Teodora Chodakowska. Miał on 2 synów Wacława od którego pochodzi moja rodzina i Wojciecha o którym wiadomo mi tylko że miał syna Stefana. Ten z kolei miał tylko 2 synów Wawrzyńca zakonnika i Krzysztofa, który mimo dwu małżeństw był bezdzietny- Był on spokrewniony z Józefem który był jego spadkobiercą [akta sądu krakowskiego z 1803 rok]. Kto był ojcem Andrzeja ojca Józefa nie udało mi się ustalić. [ u Minakowskiego jest pomyłka]"
Ojcem Józefa Reklewskiego nie mógł być Andrzej Reklewki ( ok. 1675-1739) który piastował urząd wojskiego bieckiego od 1725 do 1737 roku, podstolego sandomierskiego od 14 07 1737 roku do swojej śmierci, to jest do 4 03 1739 roku, i który w roku 1697 był elektorem Augusta II, a w 1704 Stanisława Leszczyńskiego .

REKLEWSKI z Reklewa h. GozdawaOd Andrzeja zReklewa, który w r. 1746 nabył od Wawrzyńca Lanckorońskiego wś Bor-szyn [podawano też Borczyn] – wnuki:I. Leon i Michał (s-owie Józefa) leg. 1838.AGAD, II R.St., syg. 151 s. 40
Szlachta guberni augustowskiej, lubelskieji radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 / opracowała Elżbieta Sęczys ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.- Warszawa : Naczelna Dyrekcja ArchiwówPaństwowych, 2018

Twórca

Maria Wiktoria Radwan, Marek Zaborski

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów, M.J. Minakowski: Wielka Genealogia Minakowskiego , Wikipedia, Aleksandra Gromek Gadkowska, Strona Rodzinna "gadkowski.pl" http://gadkowski.pl/publikacja/wincenty-reklewski-poeta-zolnierz-1786-1812/, geneteka, AGAD - teczka Rawanów, Reklewscy Krystyna Kowalewska "Saga Rodu Reklewskich" , Inf. Marek Zaborski
Szlachta guberni augustowskiej, lubelskieji radomskiej wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 / opracowała Elżbieta Sęczys ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.- Warszawa : Naczelna Dyrekcja ArchiwówPaństwowych, 2018

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1610

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów