Mieczysław Radwan. Dokumenty służbowe, korespondencja 1912-1919

Tytuł

Mieczysław Radwan. Dokumenty służbowe, korespondencja 1912-1919

Temat

Dokumenty służbowe i korespondencja z okresu pracy Mieczysława Radwana w Olchowej, 1912-1919

Opis

Dokumenty służbowe i korespondencja z okresu pracy Mieczysława Radwana w Olchowej, 1912-1918. W 1913 ( 8 XII) Mieczysław Radwan został aresztowany za działalność w tajnym Związku Polskiej Młodzieży Socjalistycznej „Korporacja”, której był członkiem, sekretarzem i przewodniczącym, co zbiegło się z połogiem i śmiercią jego żony, Jadwigi. Po trzech tygodniach został warunkowo zwolniony, lecz w marcu 1914 otrzymał wyrok skazujący go na trzyletnie wydalenie z gub. kijowskiej i poddanie pod nadzór policji. Pomocy wtedy udzielił Mieczysławowi brat zmarłej żony Wacław Ostrowski, wicedyrektor Olchowskich Zakładów Hutniczych w Olchowce (koło Ługańska) w Zagłębiu Donieckim, który zatrudnił go w tych zakładach, początkowo jako konstruktora, a następnie jako kierownika biura technicznego; poręczając za Radwana, Ostrowski spowodował faktyczne jego zwolnienie od nadzoru policyjnego, a gdy w 1916 Mieczysława powołano do wojska, dyrekcja Zakładów wyreklamowała go już wiosną 1917. W słynnej Fabryce Parowozów Hartmanna, Mieczysław Radwan odbywał praktyki w 1913 roku.
W publikacji
https://www.fotopolis.pl/newsy-sprzetowe/wydarzenia/8201-wystawa-polska-i-polacy-na-przelomie-wiekow-malgorzaty-i-jerzego-karnasiewiczow-w-kolejnych-ukrainskich-miastach
czytamy:
"Jednak prawdziwy bum gospodarczy nastąpił z chwilą utworzenia tu w 1896 r. przez saksońskiego inżyniera Gustawa Hartmana i bankiera Iwana Goldshtanda spółki akcyjnej ROMZG. Kapitał założycielski spółki wynosił 4 mln rubli w złocie, jak na tamte czasy była to suma ogromna! Przedsiębiorstwo, które produkowało przede wszystkim parowozy bardzo szybko stało się jednym z największych w imperium rosyjskim. W strukturze przedsiębiorstwa w 1912 r. były 23 wydziały. U Hartmana pracowało wielu polskich specjalistów: Karol Adamiecki, który w 1898 r. został szefem oddziału walcowni; K.K. Chrzanowski dyrektor Fabryki Parowozów w latach 1904-1918; Kazimierz Gierdziejewski kierownik odlewni i Tadeusz Hennel inżynier warsztatowy i pomocnik naczelnika warsztatów mechanicznych i montażu lokomotyw. W 1911 r. mieszkało w Ługańsku aż 569 Polaków i stanowili oni po Rosjanach i Żydach trzecią grupę narodowościową."

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów, Polski Słownik Biograficzny, Polacy na wschodniej Ukrainie w latach 1832-1921 Krzysztof Latawiec

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1912-07-31

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów

Język

Rosyjski