Mieczysław Radwan. Dokumenty służbowe, korespondencja 1912-1919

Tytuł

Mieczysław Radwan. Dokumenty służbowe, korespondencja 1912-1919

Temat

Dokumenty służbowe i korespondencja z okresu pracy Mieczysława Radwana w Olchowej, 1912-1919

Opis

Dokumenty służbowe i korespondencja z okresu pracy Mieczysława Radwana w Olchowej, 1912-1918. W 1913 ( 8 XII) Mieczysław Radwan został aresztowany za działalność w tajnym Związku Polskiej Młodzieży Socjalistycznej „Korporacja”, której był członkiem, sekretarzem i przewodniczącym, co zbiegło się z połogiem i śmiercią jego żony, Jadwigi. Po trzech tygodniach został warunkowo zwolniony, lecz w marcu 1914 otrzymał wyrok skazujący go na trzyletnie wydalenie z gub. kijowskiej i poddanie pod nadzór policji. Pomocy wtedy udzielił Mieczysławowi brat zmarłej żony Wacław Ostrowski, wicedyrektor Olchowskich Zakładów Hutniczych w Olchowce (koło Ługańska) w Zagłębiu Donieckim, który zatrudnił go w tych zakładach, początkowo jako konstruktora, a następnie jako kierownika biura technicznego; poręczając za Radwana, Ostrowski spowodował faktyczne jego zwolnienie od nadzoru policyjnego, a gdy w 1916 Mieczysława powołano do wojska, dyrekcja Zakładów wyreklamowała go już wiosną 1917

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów, Polski Słownik Biograficzny

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1912-07-31

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów

Język

Rosyjski