O Rodzinie Mieczysława Radwana

Rodzina Mieczysława Radwana od XVII w. związana z Ziemią Sandomiersko-Świętokrzyską i z Staropolskim Okręgiem Przemysłowym, pieczętowała się herbem własnym. Ojciec Mieczysława, Bronisław, był m. in. konstruktorem studni artezyjskich „Radwan”, konsruktorem wielkiego pieca w Starachowicach (1877), budowniczym mostów, dzierżawcą odlewni w Rzucowie, budowniczym kolei Skarżysko-Końskie, inspektorem akcyzy cukrowni Częstocice oraz pełnomocnym kierownikiem żelaznych i stalowych fabryk T.A.”Skarżysko”. Dziadek Mieczysława, Józef Radwan, był zawiadowcą fabryk żelazanych w Rzucowie, Furmanowie i wielkiego pieca w Stąporkowie, a stryj Władysław Rdawan, fabryk żelaznych w Machorach. Syn Mieczysława, Maciej Radwan, również metalurg oraz fizyk, kontynuował tradycje rodzinne. Był profesorem Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Badań Jądrowych, Instytutu Podstawowych Problemów Techniki i Politechniki Poznańskiej. Bohaterami Polskiego Słownika Biograficznego są też dwaj rodzeni bracia Mieczysława, Stanisław Radwan i Wacław Radwan oraz stryjeczni bracia, Józef Radwan i Władysław Radwan. Archiwum rejestruje również materiały i archiwalia związane z osobami i rodzinami spokrewnionymi z Mieczysławem Radwanem, a szczególnie ich udział w patriotycznych zrywach narodowych, od Konfederacji Barskiej po Solidarność, jak i bieżące dokonania młodszego i najmłodszego pokolenia Rodziny.