Geneza

Archiwum prof. Mieczysława Radwana i Rodziny Radwanów

w formie materialnej i wirtualnej, powstało w celu:

  • zachowania posiadanych dokumentów i innych materiałów dotyczących życia i działalności prof. Mieczysława Radwana i jego rodziny oraz udostępnienie ich do celów naukowych i poznawczych,
  • zarchiwizowania spuścizny naukowej prof. Mieczysława Radwana zarówno materialnej jak i idei, jak rownież opracowań naukowych i poularnonaukowych dotyczących jego życia i działalności oraz udostępnienie ich do celów naukowych i poznawczych,
  • stworzenia Wirtualnej Sieci Muzeów zakładanych przez prof. Mieczysława Radwana lub takich, do których powstania się przyczynił, w celu spopularyzowania zarówno jego idei ratowania zabytków kultury materialnej, jak i przybliżenia piękna ziemi, na której żył i działał prof. Mieczysław Radwan.

 Zobacz więcej informacji o Mieczysławie Radwanie oraz o Rodzinie Mieczysława Radwana.

Organizatorami i właścicielami Archiwum są wnuki Mieczysława, Maria Wiktoria Radwan i Michał Radwan.

Archiwum działa w oparciu o program GALENEO f-my ZAFADO i jest finansowane ze środków własnych właścicieli.