DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ
W PROGRAMIE IDEOWYM MIECZYSŁAWA WINCENTEGO RADWANA
Zbigniew Pękala

Tytuł

DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ
W PROGRAMIE IDEOWYM MIECZYSŁAWA WINCENTEGO RADWANA
Zbigniew Pękala

Temat

Artykuł źrodłowy Zbigniea Pękali. Referat został przygotowany i wygłoszony przez jego autora Zbigniewa Pękalę na sesji zorganizowanej w 120 rocznicę urodzin Mieczysława Wincentego Radwana

Opis

Niniejszy referat został przygotowany i wygłoszony przez jego autora Zbigniewa Pękalę na sesji zorganizowanej w 120 rocznicę urodzin Mieczysława Wincentego Radwana, z inicjatywy Polskiego
Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego Oddziału im. Mieczysława Radwana w Ostrowcu Świętokrzyskim przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Ostrowieckiej i z Wydziałem Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie w dniu 27 listopada 2009 w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej.
W wydawnictwie posesyjnym, „Mieczysław Radwan w 120. rocznicę urodzin”, praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Karbowniczka, wydawnictwo AGH, Kraków 2011, opracowanie Zbigniewa Pękali przygotowane do druku w wersji prezentowania go na sesji, bez porozumienia z autorem zostało zamieszczone w niepełnym zakresie. W miejsce wyłączonych fragmentów opracowania wprowadzony został artykuł Lucyny Spelak i Magdaleny Spelak „50 lat istnienia muzeum starożytnego hutnictwa świętokrzyskiego im. Prof. Mieczysława Radwana w Nowej Słupi”

Twórca

Zbigniew Pękala

Źródło

„Mieczysław Radwan w 120. rocznicę urodzin”, praca zbiorowa pod redakcją Mirosława Karbowniczka, wydawnictwo AGH, Kraków 2011

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

2009