Anna Winiarska ( Anna Boczkowska )

Tytuł

Anna Winiarska ( Anna Boczkowska )

Temat

Nota biograficzna Anny z Boczkowskich Winiarskiej, siostrzenicy Mieczysława Radwana

Opis

Anna z Boczkowskich Winiarska, córka Wandy Józefy z Radwanów Boczkowskiej i Stanisława Boczkowskiego h. Gozdawa, technik fotograf, długoletni pracownik Politechniki Warszawskiej. Urodziła się w Pińsku w 1935 , zmarła w Warszawie w 2014

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1935