Życiorys Mieczysława Radwana PSB 1987

Tytuł

Życiorys Mieczysława Radwana PSB 1987

Opis

Życiorys Mieczysława Radwana PSB 1987
Uwaga : w życiorysie Miczysława Radwana umieszczonym w PSB,wymienieni są tylko bracia i bracia stryjeczni Mieczysława, których życirysy wymienia PSB.
Rodzeństwo Mieczysława to : Józef, Tadeusz Sylwin (zmarli w dziecięctwie) oraz Stanisław, Wacław (życiorysy w PSB) a także: Adam, Halina i Józefa Wanda (życiorysy w Archiwum).

Twórca

Stanisław M. Brzozowski, Eugeniusz Olszewski, Wacław Różański

Źródło

Polski Słownik Biograficzny 1987

Data

1987