Radwanowie i Radwanici

Tytuł

Radwanowie i Radwanici

Temat

Historia Rodu Radwan. Radwanowie i Radwanici, szkic popularno - historyczny o historii rycerzy Radwanitów w Polsce w okresie XI-XVw

Opis

Radwanowie i Radwanici, szkic popularno - historyczny o historii rycerzy Radwanitów w Polsce w okresie XI-XVw

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Zygmunt Gloger, Encyklopedia Staropolska
Marcin Bielski, Kronika
Kasper Niesiecki, Herbarz polski,
Adam Boniecki, Herbarz
Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego
Roman Kucharczyk „KU PAMIĘCI PRZYSZŁYM POKOLENIOM”Szkice z historii parafii marcyporębskiej
Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
Gmina Brzeźnica, Histroria

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1021

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów

Język

polski