Zaświadczenie Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział III Sekcja Oświaty i Kultury 1920

Tytuł

Zaświadczenie Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział III Sekcja Oświaty i Kultury 1920

Temat

Zaświadczenie Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych

Opis

Zaświadczenie Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Oddział III Sekcja Oświaty i Kultury , wydane w Warszawie w 1920, że Mieczysław Radwan może mieszkać poza koszarami na czas kursu w dniach od 15. października do 1. listopada

Twórca

Szef Sekcji, Sztab Ministerstwa Spraw Wojskowych

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Data

1920-10-14