1939 Tułaczka wojenna Mieczysława Radwana - kalendarz wydarzeń wrzesień i październik 1939

Tytuł

1939 Tułaczka wojenna Mieczysława Radwana - kalendarz wydarzeń wrzesień i październik 1939

Opis

Przebieg tułaczki wrześniowej Mieczysława Radwana spisany przez niego a obejmujący okres od 1. września 1939 do 3. listopada 1939

Twórca

Mieczysław Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1939-09-01

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów