Wagon samowyładowczy konstrukcji Mieczysława Radwana "Radwan"

Tytuł

Wagon samowyładowczy konstrukcji Mieczysława Radwana "Radwan"

Opis

Wagony samowyładowcze konstrukcji Mieczysława Radwana to trzydziestotonowe wagony samoopróżniacze typu „Radwan”, zamówione przez „Sowpoltorg” dla „Wniesztorgu” w ZSRR przeznaczone do transportu magnezytów w Satce na Uralu a produkowane przez Zakłady Ostrowieckie. Wagony te były szeroko wykorzystywane w przemyśle i pracowały np. w "Hucie Pokój" i "Nowej Hucie". Obecnie można je zobaczyć w skansenie taboru i urządzeń kolejowych w Chabówce

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1932