Aleksander Brandt inż. zastępca i następca Mieczysława Radwana w Biurze Technicznym ZO

Tytuł

Aleksander Brandt inż. zastępca i następca Mieczysława Radwana w Biurze Technicznym ZO

Opis

inż. Aleksander Brandt zastępca i następca Mieczysława Radwana na stanowisku kierownika Biura Technicznego ZO, zięć dyrektora ZO inż. St. Kawińskiego. Pracował w Biurze Technicznym ZO od 1930 do 1933 jako konstruktor, zaś od 1933 do 1937 jako zastępca kierownika biura, czyli jako z-ca inż. Mieczysława Radwana. Po wyjeździe Mieczysława Radwana na Śląsk, objął stanowisko kierownika Biura Konstrukcyjnego a także pełnił funkcję p/o w czasie okupacji i dalej kier. Biura Technicznego do momentu nominacji na p/o dyr. Naczelnego Huty Ostrowiec w II. 1945 .  Po wyzwoleniu przez ok. pół roku od II do VIII 45 . był p/o Dyr. Naczelnym Huty Ostrowiec, a następnie powołany został przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu na Dyr. BIPROHUTU w Gliwicach w VIII 1945

Twórca

Jacek Brandt i Janusz Dziewulski

Źródło

Arch. mgr inż. Jacka Brandta

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1930

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów