Radwanowie z parafii Krzcięcice i Sędziszów, pow. Jędrzejów

Tytuł

Radwanowie z parafii Krzcięcice i Sędziszów, pow. Jędrzejów

Opis

Notowany w aktach grodzkich Nowego miasta Korczyna Jan Radwan ( ur. ok. 1663) "dziedzic Żernik", urodził się prawdopodobnie koło Wojciechowic, Deszna, Piołunki, Zielonek, w parafii Krzcięcice, jako syn Krzystofa! (ur. ok. 1630) i Katarzyny. Miał rodzeństwo rodzone z matki Katarzyny: Kacpra 1671 i Macieja 1673 , przyrodniego (z matki Krystyny) Tomasza 1695. Nie istnieją akta metrykalne wcześniejsze gdyż kościół św. Prokopa w Krzcięcicach był prawie 100 lat zborem kalwińskim i ponownie został konsekrowany w 1670 . Tereny te były wsiami i folwarkami królewskimi i rycerskimi z nadań Bolesława Wstydliwego, Konrada Mazowieckiego , Konrada II Czerskiego i Henryka Brodatego.
Radwanowie w parafii Krzcięcice chrzcili dzieci do ok.1719, po nich zostały tam córki ( z Wojciechowic ) ożenione z Barańskim, Paulim, Hebdowskim, Muszyńskim.
Grzegorz Radwan (dziedzic Żernik syn Jana ) ur. ok. 1686 (luka w księgach parafialnych Krzcięcic) dzieci chrzcił w Sędziszowie i miał synów z Agnieszką : Kaspra 1717, Stanisława 1718, Jana 1719, Sebastiana 1725 (zm. 1790 w Zielonkach), Jakuba 1731 i córkę Helenę 1727 a z pierwszą żoną Anną Piątkówną poślubioną w 1708 , córkę Teresę 1711. Trzeba bowiem pamiętać, że kościół parafialny Żernik w Brzegach-Sobkowie był spalony i odbudowany dopiero w 1748. W okresie 1708-1815 Radwanowie korzystali z kościoła w Sędziszowie a nie z bliższego Żernikom Jędrzejowa, co może świadczyć o tym, że istniał ośrodek życia rodzinnego , niezależnie od wsi Żerniki (Wojciechowice, Deszno, Piołunka, Zielonki k/ Wodzisławia - własność Lanckorońskich). O tym, że Radwanowie posiadali lub dzierżawili wieś w okolicy Krzcięcic i Sędziszowa świadczy fakt, że istnieją zindeksowne metryki Radwanów (nobiles) z tego okresu w tylko w Krzęcicach i Sędziszowie a w kościele Trójcy Świętej w Jędrzejowie tylko Radwańskich stanu chłopskiego. Posiadanie Żernik, pośrednio też potwierdzają akty chrztu Radwańskich stanu chłopskiego (agricola) w parafii w Chęcinach .

Najprawdopodobniej Krzystof, Jan i Grzegorz związani byli z opactwem w Jędrzejowie i z jędrzejowskimi kuźnicami. W połowie XVI w. opaci wydzielili z majątku klasztornego dobra podjędrzejowskie w osobny majątek zwany "starostwem" w okolicach Skowronna-Koperni, gdzie funkcjonowały kuźnice przetwarzające rudy darniowe oraz produkujące gotowe wyroby z żelaza i stali. Produkcja ta w XVI i XVII wieku była popierana przez królów polskich i sejm, jako że Polska wówczas prowadziła wiele wojen. W archiopactwie cystersów w Jędrzejowie jest dokument sprzed 800 lat, który wymienia dwie parafialne wioski z Krzcięcic, ofiarowane cystersom przez miejscową parafię: jedną anonimową drugą o nazwie Słaboszowice, po dziś dzień należącą do parafii.

Z Sędziszowem związani byli też Borkowie h. Wąż vel Wężyk i Lanckorońscy z Wodzisławia h. Zadora . Mikołaj Borek był właścicielem pobliskiej Piołunówki i właścicielem działów na Trzcieńcu, Sieńsku i również właścicielem Boleszyc i Ołpic a Jan i Jakub Wężykowie byli w 1581 właścicielami Sędziszowa. Po nich właścicielami Sędziszowa byli Lanckorońscy. W Sędziszowie jest kaplica Borków, z której to kaplicy pochodzi cudowny obraz Matki Boskiej pobłogosławiony w Rzymie przez Papieża Urbana VIII w latach 1625-1644 za plebana Lanckorońskiego. Mikołaj Borek poślubił Zofię z Bolmina i był właścicielem Kuźnicy Borkowskiej w Cissowie Daleszycach, gdzie urodził się syn Jana Radwana (1719) i Marianny Brzeskiej z Bolmina, Antoni Sebastian, pisarz prowentowy dworu Radoszyce.

Istnieje podanie, że kościół w Sędziszowie budował Brandys h. Radwan.
Uwaga: Wojciechowice, Deszno, Promieńczyk i Zielonki k/ Wodzisławia były własnością Lanckorońskich. W Zielonkach par. Krzcięcice notowany jest w 1790 zgon Sebastiana syna Grzegorza Radwana. Ciekawa też zbieżność powiązań : Radwanowie i Brandys – Radwanici jak i wodzisławscy Lanckorońscy z Brzezia pochodzili z tej samej krakowskiej „ ziemi wadowickiej”

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Geneteka, Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w jędrzejowskiem, Wikipedia, Dariusz Kalina: "Wrota Świętokrzyskie"

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1630

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów