Dymarki Świętokrzyskie. Pierwotne hutnictwo żelazne na północnem zboczu Łysogór. Mieczysław Radwan " Ziemia " 2/3 1936

Tytuł

Dymarki Świętokrzyskie. Pierwotne hutnictwo żelazne na północnem zboczu Łysogór. Mieczysław Radwan " Ziemia " 2/3 1936

Opis

Mieczysław Radwan ( „Ziemia” 1936 ) pisze m. innymi:” żużel pierwotny ...obszar występowania tych żużli daje się zamknąć w granicach od północy przez pola wsi Bronkowice, Pawłów, Chocimów, podchodzi pod Ostrowiec....obejmuje pola wsi Truskolasy, dosięga linii Łysogór a więc przez pola wsi Witosławic, Skoszyna, Jeleniowa, wdziera się na Łysicę i obejmuje pola wsi Huty Szklanej, występuje obficie dookoła Chełmowej Góry, Chybic, poprzez Mirocice, Dembno, spotyka się na polach Wilkowa a stąd na północ poprzez Psary i Sieradowice zamyka granicę. ...”
M. Radwan w tej pracy jako pierwszy stworzył typologię żużli. Podzielił je na:
pierwotne –występujące na zboczach i szczytach gór, dymarskie –znajdowane nad strumieniami i będące pozostałością po średniowiecznych zakładach metalurgicznych oraz nowożytne – pozostałości hutnictwa wielkopiecowego.
Zamieścił też pierwszą fotografię „śladów czterech pieców pierwotnych przy folwarku Skały nad rzeką Pokrzywianką”(str.75).
"W latach 30-tych temat żużli świętokrzyskich rozwinięty zostaje przez metalurga M. Radwana, który jako pierwszy stworzy ich typologię 5. Podzielił je na: pierwotne –występujące na zboczach i szczytach gór; dymarskie –znajdowane nad strumieniami i będące pozostałością po średniowiecznych zakładach metalurgicznych; oraz nowożytne – pozostałości hutnictwa wielkopiecowego. Podał on także wyniki pierwszych analiz chemicznych żużli i stwierdził, że średnia zawartość żelaza w żużlach „pierwotnych” wynosi ok. 50%. Jako pierwszy wysnuł on także przypuszczenie, że surowcem używanym do wytopu żelaza był hematyt z Rudek pod Górą Chełmową. Radwan nie precyzuje z jakiego okresu pochodzą żużle „pierwotne”, pisze jedynie że przemysł metalurgiczny musiał istnieć na tych ziemiach jeszcze w czasach przedpiastowskich. "
Agata Migdalska,Kamil Niemczak Starożytne górnictwo i hutnictwo świętokrzyskie - naczterykola.pl

Projekt okładki i układ graficzny - Wacław Radwan

Twórca

Mieczysław Radwan

Źródło

Centralna Biblioteka PTTK

Data

1936