Stan Badań nad Rozwojem Polskiej Technologii Hutniczej. Mieczysław Radwan 1954

Tytuł

Stan Badań nad Rozwojem Polskiej Technologii Hutniczej. Mieczysław Radwan 1954

Opis

Praca refowana na posiedzeniu naukowym Sekcji Historii Techniki i Nauk Technicznych Komitetu Historii Nauki w dn. 15 czerwca 1954. Opublikowana: M. Radwan: Stan badań nad rozwojem polskiej techniki hutniczej. „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, t. 3, 1955

Twórca

Mieczysław Radwan

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1954