Baszowice - dwór i folwark

Tytuł

Baszowice - dwór i folwark

Opis

Baszowice to wieś i folwark, powiecie kieleckim, gminie i parafii Słupia Nowa. Wieś od średniowiecza była własnością klasztoru świętokrzyskiego. W latach 1920-1944 administrowana przez Jerzego Janeckiego ( ojca) i Jerzego Janeckiego (syna) kuzynów Mieczysława Radwana, z którymi utrzymywał serdeczny kontakt. Bracia Jerzego Janeckiego (syna), rówieśnicy Macieja Radwana, też jak on Żołnierze AK, rozstrzelani zostali przez Niemców za dostarczanie koni i żywności partyzantom.
Jerzy Janecki h. własnego, administrator majątku Baszowice , ożeniony był z Anną ( Anielą ) i miał dzieci:
Jerzego ur. ok. 1910 w Baszowicach, który przejął administrację majątku po śmierci ojca w 1933 oraz
Izabellę Krystynę „ Isię” 1918–2008 , która wyszła za Kazimierz Marian «Łotysz» hr. Plater-Zyberk z Broelu h. wł.
Irenę „ Lalę” z Janeckich Cywińską, urodzoną w Baszowicach, ok. 1922 , która miała syna Jerzego? Cywińskiego ur. ok 1940, który uciekł do Australii na platformy wiertnicze ok. 1960. Jeszcze ok. 2000 roku odwiedzał kraj i żyła jeszcze jeszcze jego matka Irena. Po wojnie Irena mieszkała i zmarła w Krakowie i utrzymywała stały kontakt z rodziną Radwanów.
No i „ braci Janeckich” którzy we wspomnieniach pod tą nazwą istnieli w pamięci rodzinnej tak, że dziś ok. 90.letnie ciotki nie pamiętają już ich imion na pewno.
Prawdopodobnie byli to:
Czesław? Janecki ur. Baszowice ok. 1920 zm. rozstrzelany ok. 1943
? Janecki ur. Baszowice ok. 1920 zm rozstrzelany ok. 1943

Z kalendarium Baszowic (Wikipedia) :
W 1920 roku wioska liczyła 31 gospodarstw i 219 mieszkańców. Wieś posia­dała 247 mórg, w tym 147 mórg ziemi ornej. Pszenicy zasiano na 9, żyta na 17, jęczmienia 24, owsa na 29 morgach.
6 czerwca 1932 roku przeszła nad Baszowicami potężna burza gradowa, po­wodując ogromne straty w uprawach

Twórca

Krystyna Affanasowiczowa

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów, Wikipedia

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1920