Modlitewnik książka do nabożeństwa. Ołtarzyk Codzienny Krótki Zbiór Modłów do Codziennego Użycia

Tytuł

Modlitewnik książka do nabożeństwa. Ołtarzyk Codzienny Krótki Zbiór Modłów do Codziennego Użycia

Opis

Modlitewnik książka do nabożeństwa. Ołtarzyk Codzienny Krótki Zbiór Modłów do Codziennego Użycia. Warszawa 1874

Twórca

Edyta Affanasowicz

Źródło

ARR

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1874