Uroczystości w Karl-Marx-Stadt w czterechsetną rocznicę śmierci Jerzego Agricoli. M. Radwan 1956

Tytuł

Uroczystości w Karl-Marx-Stadt w czterechsetną rocznicę śmierci Jerzego Agricoli. M. Radwan 1956

Temat

M. Radwan: Uroczystości w Karl-Marx-Stadt w czterechsetną rocznicę śmierci Jerzego Agricoli. Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki-r1956-t1-n2-s450-452

Data

1956