Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Techniki Hutniczej i Odlewniczej . M. Radwan 1963

Tytuł

Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Techniki Hutniczej i Odlewniczej . M. Radwan 1963

Temat

M. Radwan: Sprwawozdanie Komisji Zespołu Historii Techniki Hutniczej i Odlewniczej. Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki- r 1963-t8-n3-s465-468

Data

1963