,P ie r w y je m ie ta łłu r g ic z e s k ije z a w o d y R ossii. - recenzja M.Radwan 1963

Tytuł

,P ie r w y je m ie ta łłu r g ic z e s k ije z a w o d y R ossii. - recenzja M.Radwan 1963

Temat

N. N. Stoskowa,P ie r w y je m ie ta łłu r g ic z e s k ije z a w o d y R ossii. Izdatielstwo Akadiemii Nauk SSSR, Moskwa 1962, s. 106, ii. 23
Kwartalnik_Historii_Nauki_i_Techniki 8/4, 585-587 1963

Data

1963