M. Radwan do E. Massalski list w sprawie Białogonu z dnia 6.03. 1960

Tytuł

M. Radwan do E. Massalski list w sprawie Białogonu z dnia 6.03. 1960

Opis

M. Radwan do E. Massalski list z dnia 6.03. 1960, w którym M. Radwan wyraża swoją opinię w sprawie uratowania Białogonu

Twórca

M.Radwan

Źródło

21/664/0 Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, fot. M. Terek "Allegata"

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1960