M. Radwan do E. Massalski kartka z Nowej Słupi z dnia 5.07.1961

Tytuł

M. Radwan do E. Massalski kartka z Nowej Słupi z dnia 5.07.1961

Opis

M. Radwan do E. Massalski kartka z Nowej Słupi z dnia 5.07.1961

Twórca

M.Radwan

Źródło

21/664/0 Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, fot. M. Terek "Allegata"

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1961