E. Massalski o M. Radwanie z okazji 150 rocznicy Szkoły Akademiczno-Górniczej 1966

Tytuł

E. Massalski o M. Radwanie z okazji 150 rocznicy Szkoły Akademiczno-Górniczej 1966

Opis

E. Massalski o M. Radwanie z okazji 150 rocznicy Szkoły Akademiczno-Górniczej= pomysł uroczystości M. Radwan

Twórca

E. Massalski

Źródło

21/664/0 Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach, fot. M. Terek "Allegata"

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1966