Życiorys 1950

Tytuł

Życiorys 1950

Temat

Życiorys własny Mieczysław Radwana

Opis

Życiorys własny Mieczysław Radwana pisany ok. 1950 w okresie pracy w Bibrohucie jako Szef Działu Studiów

Twórca

Mieczysław Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1950

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów

Język

polski