Józefa Jadwiga Gagatnicka

Tytuł

Józefa Jadwiga Gagatnicka

Temat

Nota Biograficzna Józefy Jadwigi Gagatnickiej h. Pniejnia, babki Mieczysława Radwana

Opis

Józefa Jadwiga Gagatnicka h. Pniejnia urodziła się w 1834 ( wg aktu ślubu 1831) w Pacanowie, własności jej dziadka Adama hr. Parysa. Córka Józefa Gagatnickiego h. Pniejnia i Ksawery Franciszki hr. Parysówny h. Prawdzic. Jej ojciec, Józef Gagatnicki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Królewsko - Warszawskiego Uniwersytetu, sędzia pokoju powiatu Kieleckiego i w Szydłowie był dziedzicem dóbr Książnice k. Staszowa, Karsy Małe k. Pacanowa i Oblęgór. Poślubiła Michała Eustachego Reklewskiego de Rekle h. Gozdawa, administratora dóbr jej ojca, 18 IX 1853 w Chełmcach

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1831

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów