AGH Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1955

Tytuł

AGH Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1955

Temat

AGH. Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze 408 godzin w okresie 7.02-31.08 jako zajęć zleconych przekraczających obowiązujący wymiar zajęć.1955

Źródło

ARR

Data

1955