Poświadczenie obywatelstwa . Odpis 1950

Tytuł

Poświadczenie obywatelstwa . Odpis 1950

Źródło

ARR

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1950