Tadeusz Radwan, żołnierz AK

Tytuł

Tadeusz Radwan, żołnierz AK

Temat

Nota biograficzna Tadeusza Radwana, syna Stanisława Radwana, bratanka Mieczysława Radwana

Opis

Tadeusz Radwan h. wł., syn Stanisława Radwana , lekarza i działacza społecznego i Haliny z Różyckich h. Rola, urodził się w 1921 w Warszawie . Miał dwóch braci: Wojciecha (ur. 1924) i Wiesława (ur. 1926). Matka i dwaj młodsi bracia (żołnierze AK) zostali rozstrzelani przez Niemców w maju 1944 roku, po wykryciu w ich mieszkaniu przechowywanej tam broni.
W Kaliszu, gdzie się uczył w liceum im. T. Kościuszki, Tadeusz Radwan związał się z Narodową Organizacją Gimnazjalną i Akademicką. Podczas okupacji wstąpił do Narodowej Organizacji Wojskowej w powiecie koneckim, w którym przeprowadzał m.in. akcje wywiadowcze, przekazywane następnie do władz polskich w Londynie. Następnie ukończył Szkołę Podchorążych w Warszawie, prowadzoną przez pułkownika Fieldorfa ps. „Nil” w ramach Armii Krajowej oraz podjął studia prawnicze na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. W lutym 1944 współtworzył grono założycielskie reaktywowanej konspiracyjnej Młodzieży Wszechpolskiej.

W marcu 1945 został powołany na kierownika prac nad kolejnym wznowieniem działalności Młodzieży Wszechpolskiej (pion akademicki) i Młodzieży Wielkiej Polski (teren pozaakademicki), doprowadzając do szybkiego rozrostu struktur na terenie niemal całej Polski. Po dekonspiracji struktur i masowych aresztowaniach członków SN, MW i MWP został skazany na 7 lat, a w wyniku amnestii karę pozbawienia wolności odbył w więzieniu we Wronkach w wymiarze 3,5 roku. Powtórnie aresztowany i skazany w listopadzie 1952 pod zarzutem szpiegostwa na 8 lat więzienia, został wypuszczony na wolność w czerwcu 1955 na skutek weryfikacji wyroku i zmiany kwalifikacji zarzutu przez Najwyższy Sąd Wojskowy. W PRLu ukończył studia ekonomiczne.

W listopadzie 1989 rozpoczął odtwarzanie struktur Stronnictwa Narodowego na terenie Górnego Śląska. Opublikował broszurę ideową „Człowiek, Naród, Świadomość narodowa” oraz był autorem programu ekonomicznego Stronnictwa Narodowego. Współuczestniczył w decyzji zjednoczeniowej Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego ze Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym, która miała swój finał w grudniu 1999 , a następnie w reorganizacji partii do Ligi Polskich Rodzin. Do ostatnich swych lat wspierał Młodzież Wszechpolską swoimi licznymi publikacjami, opiniami i wykładami, krzewiąc w młodym pokoleniu Wszechpolaków ideę narodową.

Tadeusz Radwan poślubił Ingeborgę Bachównę, córkę Alfreda Bacha dyrektora finansowego "Huty Pokój "i głównego księgowego Kopalni Rudy Żelaza "Staszic" , poznaną w 1940 w Czarnieckiej Górze. Wtedy to Tadeusz Radwan , uciekając z Warszawy przed ewentualnymi represjami gestapo, zatrudnił się u swojego stryja Mieczysława Radwana w Kopalni "Staszic" w Stąporkowie. Ślub odbył się w Katedrze Częstochowskiej w listopadzie 1944. Obydwoje włączeni byli w walkę z okupantem w strukturach AK. Miał dwie córki Halinę i Barbarę


Zmarł 7 stycznia 2016 w Katowicach a pochowany został na Cmentrzu Lipowym w Gliwicach

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów, Prosto z Mostu. Net :
16 stycznia 2016 roku

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1922

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów