Zaświadczenie o odbyciu stażu studenckiego 1912

Tytuł

Zaświadczenie o odbyciu stażu studenckiego 1912

Temat

Zaświadczenie z dnia 1912-07-31 o odbyciu stażu studenckiego w oddziale walcowni Zawoda Noworosyjskowo Obszczestwa.

Opis

Zaświadczenie z dnia 1912-07-31o odbyciu stażu studenckiego przez "?" Radwana, studenta Kijewskawo Politechniczeskawo Instituta Imperatora Aleksandra II, w oddziale walcowni Zawoda Noworosyjskowo Obszczestwa, w terminie 31 maja do 31 lipca 1912. Józowka Jekaterinosławska Gubernia.

Twórca

Kijewskij Politechniczeskij Institut

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1912-07-31

Współtwórca

Noworosyjskoje Obszczestwo

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów

Język

Rosyjski