Koścół w Szewnie. Zjazd Rodziny w Ostrowcu Św. dn. 15 czerwca 2008

Tytuł

Koścół w Szewnie. Zjazd Rodziny w Ostrowcu Św. dn. 15 czerwca 2008

Opis

Zdjęcie grupowe Rodziny przed Koścółem w Szewnie. Zjazd Rodziny w Ostrowcu Św. 15 czerwca 2008

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

2008-06-15

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów