Stanisław Kawiński dyrektor naczelny Huty Ostrowiec

Tytuł

Stanisław Kawiński dyrektor naczelny Huty Ostrowiec

Temat

Nota biograficzna Stanisława Kawińskiego, dyrektora naczelnego Huty Ostrowiec

Opis

Stanisław Kawiński (1890-1976), po ukończeniu studiów metalurgicznych na Politechnice w Petersburgu, w 1922 wrócił do Polski z Rodziną i też wybrał Ostrowiec i Zakłady Ostrowieckie jako miejsce do życia i pracy. W szybkim czasie wykazał się dużą wiedzą fachową i zdolnościami organizacyjnymi, co skutkowało w następnych latach powierzaniem Mu kolejnych kierowniczych funkcji na wydziałach produkcyjnych W 1937 m.in. objął stanowisko głównego metalurga a tuż przed wojną i także w czasie okupacji niemieckiej pełnił funkcję dyr. technicznego Huty. W 1946 powierzono Mu funkcję p/o dyr. naczelnego Huty. W latach 1946-1948 pełnił jednocześnie funkcję dyr. Huty Ostrowiec i Huty Stalowa Wola.  W 1948/49 mianowany został na stanowisko dyrektora naczelnego Huty Ostrowiec a pod koniec 1949 przeniesiony został do Biprohutu w Gliwicach. W 1953 wydelegowano Go do pracy w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w Warszawie, gdzie pracował jako ekspert d/s hutnictwa i jego modernizacji. Pracował tam aż do śmierci w 1976 (do 86 roku życia)

Twórca

Janusz Dziewulski

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1890