Edward Dziewulski konstruktor w Zakładach Ostrowieckich

Tytuł

Edward Dziewulski konstruktor w Zakładach Ostrowieckich

Temat

Nota biograficzna Edwarda Dziewulskiego, konstruktora w Biurze Technicznym Zakładów Ostrowieckich

Opis

Edward Dziewulski, syn Stanisława i Agnieszki z Kujawińskich, urodził się 06.01.1889 w Kamieńskoje, pow. Ekaterynołowski na terenie Rosji (dzisiejsza Ukraina). W okresie 1907 do 1908 tj. przez okres około roku przebywał w USA, dokąd popłynął statkiem R.M.S. CARONIA.
Po powrocie do Kamieńskoje w 1908, Edward Dziewulski rozpoczął pracę w miejscowej hucie.
Po ożenieniu się z Ludwiką Anną Kurpik z Ługańska, jeszcze do 1914 pracował w Kamienskoje a następnie zatrudnił się w Fabryce Lokomotyw Hartmanna, jako konstruktor (m. inn. jego konstrukcji były pługi śnieżne).
Z żoną Ludwiką Anną z domu Kurpik, urodzoną w 1899 w Dąbrowie Górniczej, miał dwóch synów urodzonych w Ługańsku : Edwarda (juniora) ur. 1912 i Eugeniusza ur. 1913.
W ramach repatriacji Polaków z Rosji, wrócił do Polski i zamieszkał w Ostrowcu, gdzie od 1923 roku zatrudniony został w Zakładach Ostrowieckich w Biurze Technicznym na stanowisku konstruktora i st. konstruktora, aż do przejścia na emeryturę w roku 1955.
Zmarł w Ostrowcu 22.06.1971 w wieku 81 lat. Pochowany został na Cmentarzu Komunalnym w Ostrowcu Św

Twórca

Janusz Dziewulski

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1921