Moje wspomnienia z pracy w Korporacji 1909-1914 . Mieczysław Radwan , rękopis ok. 1939

Tytuł

Moje wspomnienia z pracy w Korporacji 1909-1914 . Mieczysław Radwan , rękopis ok. 1939

Opis

Wspomnienia Mieczysława Radwana :Moje wspomnienia z pracy w Korporacji 1909-1914, rękopis stron 17 z ok. 1932-1939

Twórca

Mieczysław Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1939

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów