"Korporacja". Moje wspomnienia z pracy w Korporacji 1909-1914 Mieczysław Radwan

Tytuł

"Korporacja". Moje wspomnienia z pracy w Korporacji 1909-1914 Mieczysław Radwan

Opis

" Korporacja " Kijów 1909-1914. Wspomnienia Mieczysława Radwana : Moje wspomnienia z pracy w (studenckiej ) Korporacji 1909-1914, maszynopis stron 13 z ok. 1932-1939

Twórca

Mieczysław Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1939

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów