Wielkie święto krajoznawstwa. 90. rocznica otwarcia Muzeum PTK w Ostrowcu

Tytuł

Wielkie święto krajoznawstwa. 90. rocznica otwarcia Muzeum PTK w Ostrowcu

Opis

Z okazji 110. rocznicy powstania Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, 90. rocznicy otwarcia w Ostrowcu Muzeum PTK oraz 5-lecia działalności Oddziałowej Komisji Historii i Tradycji ostrowiecki Oddział PTTK im. Mieczysława Radwana zorganizował i zrealizował sesję popularnonaukową pt. „W hołdzie ostrowieckim krajoznawcom – muzealnikom”. Wydarzenie wpisało się w obchody świętowanego w PTTK Roku Krajoznawstwa Polskiego.

– Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zawiązało się w poniedziałek 3 grudnia 1906 r. w Warszawie. Jego głównym celem było ukazywanie piękna ziemi polskiej oraz rozbudzanie uczuć patriotycznych poprzez poznawanie Polski. Swoją pracą PTK pragnęło przygotować społeczeństwo do upragnionej wolności i do jej właściwego zagospodarowania. Za hasło PTK organizacja przyjęła motto: „Przez poznanie do umiłowania – przez umiłowanie do czynów ofiarnych”. Za patronów Towarzystwa obrano: ks. Jana Długosza, Stanisława Staszica, Oskara Kolberga, Wojciecha Jastrzębowskiego, Tytusa Chałubińskiego, a z żyjących współcześnie: Bolesława Prusa, Wacława Nałkowskiego i Stefana Żeromskiego. Symbolem Towarzystwa była odznaka organizacyjna z herbami Warszawy, Krakowa i Poznania spiętymi obręczą wokół ruin zamku w Ogrodzieńcu – tam gdzie narodziła się myśl o towarzystwie krajoznawczym- przypomniała Monika Bryła-Mazurkiewicz. – Dziś idee i tradycje Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego kontynuuje i rozwija Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze założone w 1950 roku.

PTK odegrało olbrzymią rolę w wielu dziedzinach, przede wszystkim stworzyło podstawy polskiego muzealnictwa. Dziś wiele muzeów regionalnych i jedno narodowe mają PTK-owski rodowód. Wśród nich są: Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu i oczywiście Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu, któremu początek dało muzeum PTK otwarte w 1926 r., a mieszczące się w budynku przy ul. Górzystej 3. Jego organizatorem i pierwszym kierownikiem był Mieczysław Radwan, kierownik Biura Technicznego Zakładów Ostrowieckich. Historię placówki przypomniał Waldemar Ryszard Brociek – historyk i regionalista, kustosz Działu Historii MH-A.

O reaktywacji muzeum w okresie powojennym barwnie opowiedział Janusz Wojciech Kotasiak. We „Wspomnieniu dinozaura” mówił: „Po zakończeniu II wojny światowej pierwszą próbę odzyskania i uporządkowania ocalałych zasobów podjął prof. Stanisław Jeżewski, nauczyciel geografii w miejscowym Technikum Ekonomicznym. Gdy otwarto Zakładowy Dom Kultury, złożył propozycję przeznaczenia dwu sal na zrekonstruowanie izby muzealnej. Jednak nie trafił do wyobraźni ówczesnych zarządców tego przybytku. W tej sytuacji skupiając wokół siebie grono zasłużonych miłośników historii: Tadeusza Rekwirowicza, Wacława Domańskiego, Bogusławę Janusz, Henryka Łazarczyka i Edmunda Gintera, zaproponował utworzyć izbę regionalną w lokalu Oddziału PTTK. Pomysł otrzymał akceptację zarządu, lecz warunki lokalowe nie dawały pełnego bezpieczeństwa zbiorom zebranym od osób prywatnych. Dotyczyło to zwłaszcza kolekcji numizmatycznej czasowo zdeponowanej w Muzeum Świętokrzyskim w Kielcach, dokumentów cechowych, grafik oraz fotografii i księgozbioru”.

Część wykładową sesji uzupełniły: prezentacje sylwetek kierowników i kustoszów muzeum PTK oraz opiekunów zbiorów muzealnych i neolitycznych kopalni krzemienia w Krzemionkach, a także pokaz muzealiów PTK, które znajdują się w zbiorach MH-A.

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli potomkowie czołowych ostrowieckich krajoznawców. Wśród nich: doc. dr Maria Wiktoria Radwan – wnuczka prof. Mieczysława Radwana i Piotr Radwan-Wolski, Marek Pikulski – wnuk Tadeusza Rekwirowicza z małżonką Barbarą, dzieci dra Eugeniusza Dziewulskiego: Anna Wojtas, Barbara Urbanek i Janusz Dziewulski. W uroczystości wzięli udział: radny Piotr Maj reprezentujący Prezydenta Miasta Ostrowca Św., Marek Bilski – zastępca przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowieckiego, Artur Głąb – reprezentujący senatora RP Jarosława Rusieckiego, Józef Grabowski – prezes Koła Terenowego Stowarzyszenia Wychowanków AGH im. prof. dra inż. Wacława Różańskiego w Ostrowcu Św., Barbara Bakalarz-Kowalska – WSBiP, Bogusław Jurys – wiceprzewodniczący Rady Gminy Bodzechów z małżonką Krystyną, Józef Pazderski – Honorowy Prezes UTW wraz z gronem słuchaczy UTW, Marek Wójcicki – kustosz MH-A, a zarazem członek Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Małgorzata Kowalska z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kunowskiej, ostrowieccy regionaliści zrzeszeni w obu ostrowieckich oddziałów PTTK, w tym m.in. Ewa Gawlik, Jerzy Florys, Alicja Tokarska, Andrzej Ronduda, Józef Gałązkiewicz, a ponadto mieszkańcy Ostrowca i sąsiednich miejscowości.

Uroczystość w całości przygotowali i zrealizowali: Monika Bryła-Mazurkiewicz i Tadeusz Krawętkowski – prezes Oddziału PTTK im. Mieczysława Radwana z pomocą Janusza Wojciecha Kotasiaka i Waldemara Ryszarda Broćka

Twórca

M.J. in Publicystyka, Janusz Dziewulski

Źródło

OstrowiecNews.pl 7 grudnia 20167 grudnia 2016

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

2016-12-03