inż. Jerzy Jasiuk polski muzealnik, dyrektor Muzeum Techniki NOT w latach 1972–2013[

Tytuł

inż. Jerzy Jasiuk polski muzealnik, dyrektor Muzeum Techniki NOT w latach 1972–2013[

Opis

Był absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Warszawskiej, członkiem Stacji Naukowo-Badawczej Polskiej Akademii Nauk na terenie budowy Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W latach 1972–2013 piastował funkcję dyrektora Muzeum Techniki NOT. Przyczynił się między innymi do powstania oddziałów terenowych Muzeum Techniki NOT, które stanowią Muzeum Zagłębia Staropolskiego w Sielpi, Kuźnia Wodna w Oliwie oraz Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego w Nowej Słupi. W latach 2001–2005 i 2005–2009 był członkiem Rady Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (obecnie Muzeum Warszawy), był również członkiem Zarządu Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Historii Techniki, wiceprezesem Towarzystwa Kultury Technicznej oraz współzałożycielem i członkiem Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej

Twórca

Monika Bryła Mazurkiewicz, Maria Radwan

Źródło

Wikipedia

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1937