Sztandar powstańczy z 1863 , tradycje powstańcze z 1863 w Rodzinie Radwanów

Tytuł

Sztandar powstańczy z 1863 , tradycje powstańcze z 1863 w Rodzinie Radwanów

Opis

Sztandar powstańczy [w postaci jednego płata – brak drugiej strony sztandaru] tkanina aksamitna – w centrum Orzeł wyszywany wełnianymi białymi nićmi, na tle szponów wybuchający granat, niżej motyw panopliowy: skrzyżowane sztandary z orłami, karabiny, szable i lufy armatnie. Po lewej stronie kule armatnie, z prawej bęben(?). Na dole zielony pas z kwiatami. Brzegi płata obszyte srebrną taśmą. Wymiary 55,5 x 52,5 cm.
Wg relacji Maryli Żakowskiej sztandar został znaleziony w okresie międzywojennym w czasie remontu kościoła w Szewnie (miał być ukryty za ołtarzem). Przekazany do zbiorów Muzeum PTK przez Mieczysława Radwana( przyp. M.W.R.), w czasie II wojny światowej przechowywany był u M.Żakowskiej. W 1966r. został przekazany przez Oddział PTTK w Ostrowcu Św. do zbiorów Muzeum Regionalnego [nr inw. 41/H].

Rodzina Mieczysława Radwana w powstaniu Styczniowym (więcej przy odpowiednich biogramach )

Jan i Władysław Radwanowie , stryjowie Mieczysława , pochowani w Końskich. Grób Jana Radwana (1842-1921) i jego brata Władysława (1840-1913) powstańców styczniowych. Cmentarz Końskie.

Michał Eustachy Reklewski , dziadek macierzysty Mieczysława Radwana, aresztowany pod Grzybową Gorą więziony w Kielcach , m. inn. administrator w majątku Jadwigi Prendowskiej ( za Jadwiga Prendowska „ Moje Wspomnienia”)

Jadwiga Prendowska łączniczka Langiewicza, cioteczna babka Mieczysława Radwana.
Michał Reklewski był ojcem chrzestnym Jadwigi Prendowskiej a jej pierwsze imię otrzymane na chrzcie brzmiało „ Eufemia „, po żonie Michała Reklewskiego, Eufemii z Sosnowskich Reklewskiej ( patrz biogram Michała Reklewskiego)

Twórca

Waldemar Brociek, Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Muzeum Historyczne w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1863

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów