Jan Mroczkowski powstaniec listopadowy, kawaler złotego krzyża Virtuti Militari

Tytuł

Jan Mroczkowski powstaniec listopadowy, kawaler złotego krzyża Virtuti Militari

Opis

Nota biograficzna Jana Mroczkowskiego h. Nałęcz, pradziadka Zofii Radwanowej, synowej Mieczysława Radwana

Jan Mroczkowski h. Nałęcz urodził się ok. 1801-10. Około 1832 roku poślubił Izabelę ks. Lubomirską, siostrę Adama. W Wiśniczu? urodziła się ich jedyna znana córka Janina (Joanna) Mroczkowska, żona Antoniego Tabęckiego.
Powstaniec listopadowy, Kawaler Złotego Orderu Virtuti Militari nr 3162 , odznaczony17 IX 1831 po przegranej bitwie pod wsią Borów (Chwałowice). Ochotnik w Powstaniu Listopadowym, Porucznik i Kapitan 3 Pułku Piechoty Liniowej, który razem z korpusem gen. Ramorino po bitwie pod Borowem, przeszedł granicę austriacką pod Chwałowicami, a 18 września został rozbrojony przez Austriaków. Złożył broń i został internowany i zakwaterowany w pałacu Lubomirskich w Rozwadowie. Służył w ostatnim okresie powstania listopadowego w korpusie gen. Ramorino z Adamem Hieronimem Karolem ks. Lubomirskim kpt. Legii Nadwiślańskiej Konnej , też ochotnikiem. Siostrę Adama ks. Lubomirskiego , Izabele ks. Lubomirską poślubił ok. roku 1832.
W 1831roku właścicielem Rozwadowa był Jerzy Roman Lubomirski rodzony brat Izabeli i Adama, wielki patriota. Swego patriotyzmu dowiódł książę w czasie powstań narodowych (1831 i 1864), kiedy to otaczał troską rannych powstańców i organizował dla nich szpitale. Jeden z nich był w pałacu w Rozwadowie. Tam prawdopodobnie Izabela poznała bohatera bitwy pod Borowem i Rozwadowem - kpt. Jana Mroczkowskiego.

Jan Mroczkowski był wnukiem Andrzeja Mroczkowskiego i udowodnił swoje szlachectwo oraz prawo do herbu Nałęcz w Wydziale Stanów we Lwowie w 1823 . Zarejestrowani wnukowie Andrzeja : Jan, Felix Jan, (powstańcy listopadowi odznaczeni krzyżem wirtuti militari : Jan złotym, Felix srebrnym) i Mateusz Michał Georgian trojga imion. Zarejestrowani w 1823 synowie Mateusza?: Gabryel, Michał , Jan i Wincenty ożeniony z Karoliną hr. Dzieduszycką.
Po 1946 roku Eugenia Tabęcka utrzymywała jeszcze kontakty towarzyskie z Dzieduszyckimi.

Majątek Mroczkowskich to Bałycze (Bałycze były Radziwiłłów, pewnie obok) w rejonie Mościsk i Lwowa (Balicze ob. Balice pow. mościski ,woj. lwowskie) a także w rejonie Stanisławowa i Jezupola- własności Dzieduszyckich. Mroczkowscy mieli też w Przemyślu dom, w którym spędzali zimy. W tym domu mieszkała przez jakiś czas Eugenia z Tabęckich, matka Zofii de Heldenburg Schneider a córka Janiny (Joanny) z Mroczkowskich, podczas działań wojennych 1914-1917. Po powstaniu listopadowym i poślubieniu Izabeli ks. Lubomirskiej, Jan Mroczkowski administrował majątkami k. Przemyśla oraz najprawdopodobniej majątkami swojego szwagra Adama ks. Lubomirskiego, dobra Mieżynieckie ( obecnie Miżyniec ) lub klucz w przemyskim, Krakowiec?.
Janina (Joanna) Mroczkowska, córka Jana i Izabeli notowana "z Wiśnicza" jako matka Wandy Marii Tabęckiej.

Jan i Izabela Mroczkowscy oprócz córki Joanny(Janiny) urodzonej ok. 1850 roku, mieli synów. Ich wnuczka , Eugenia z Tabęckich Heldenburg, utrzymywała kontakt po drugiej wojnie światowej z Marią Nałęcz- Mroczkowską, córką Jerzego (wnuka Jana) i Stanisławy Uziębło, ur. w 1922 roku, uczestniczką powstania warszawskiego ps. "Giga", która poślubiła Kazimierza Wciślinskiego ps. "Kaz", artysty "ORNO". Mieli córkę Annę. Też pamiętam wizytę ciotek Mroczkowskich z Rzeszowa. Są ślady w postaci listów siostry Eugenii, Leonii, że Antoni Mroczkowski i jego syn Benedykt Maciej Mroczkowski z Podkowy Leśnej też byli spokrewnieni z Leonią i Eugenią z Tabęckich, wnuczkami Jana Mroczkowskiego.

Uwaga:
Odznaczeni Virtuti Militari
Mroczkowski Felix -podoficer - 4 kompania poz. Piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Mroczkowski Jan - kapitan - 3 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831 ( uwaga. historycy często przypisują to odznaczenie zawodowemu kapitanowi pułku strzelców pieszych też Janowi Mroczkowskiemu, który ze swoją formacją w dn. 16/17 września 1831 był w Modlinie a później w Płocku (dane z nekrologu umieszczonego w WGM) i nie mógł brać udziału w działaniach wojennych korpusu gen. Ramorino w dn. 16/17 września 1831 pod Borowem. Łatwo bowiem było przypisać zasługi Janowi Mroczkowskiemu kpt.3psp, ochotnika Jana Mroczkowskiego kpt.3ppl).

W kronikach klasztoru kapucynów w Rozwadowie bitwa pod Borowem została opisana w następujący sposób: „Dnia 16 września 1831 roku wypędzili Rosjanie ze wsi tzw. Borowy na nasze strony korpus polski, którym dowodził jenerał Ramorino, składający się 20000 ludzi i 42 armat. Oprócz oficerów, którym tylko zostawili broń i konie, wszystkie amunicje, armaty, broń i konie polskie oddane zostały Rosjanom. Wszystko to częścią przechodziło przez Rozwadów i stało obozem pod naszym klasztorem przez dni kilka w lasku tak zwanym Młodyń”

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów,
Wspomnienia z oblężonego Przemyśla : dziennik prowadzony przez śp. Helenę z Seifertów Jabłońską
Wielka genealogia Minakowskiego: Jan Mroczkowski h. Nałęcz (ID: sw.221782)
Roman Cyriak Kraiński Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Cyriak_Krai%C5%84ski
Genealogia rodu Mroczkowskich (herbu Nałęcz ?)
[linii z miasta Tłumacz i jego okolic w byłym województwie stanisławowskim]
Poczet szlachty galicyjskiej i bukowińskiej str. 188

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1810