Jan Mroczkowski powstaniec listopadowy, kawaler złotego krzyża Virtuti Militari

Tytuł

Jan Mroczkowski powstaniec listopadowy, kawaler złotego krzyża Virtuti Militari

Opis

Nota biograficzna Jana Mroczkowskiego h. Nałęcz, pradziadka Zofii Radwanowej, synowej Mieczysława Radwana

Jan Mroczkowski h. Nałęcz urodził się ok. 1801-10. Powstaniec listopadowy, Kawaler Złotego Orderu Virtuti Militari nr 3162 , odznaczony17 IX 1831 po przegranej bitwie pod wsią Borów (Chwałowice). Ochotnik w Powstaniu Listopadowym, Porucznik i Kapitan 3 Pułku Piechoty Liniowej, który razem z korpusem gen. Ramorino po bitwie pod Borowem, przeszedł granicę austriacką pod Chwałowicami, a 18 września został rozbrojony przez Austriaków. Złożył broń i został internowany i zakwaterowany w pałacu Lubomirskich w Rozwadowie. Służył w ostatnim okresie powstania listopadowego w korpusie gen. Ramorino z Adamem Hieronimem Karolem ks. Lubomirskim kpt. Legii Nadwiślańskiej Konnej , też ochotnikiem. Siostrę Adama ks. Lubomirskiego , Izabele ks. Lubomirską poślubił ok. roku 1832.

Jan Mroczkowski był synem Andrzeja i udowodnił swoje szlachectwo oraz prawo do herbu Nałęcz w Wydziale Stanów we Lwowie w 1823 . Jego ojciec, Mroczkowski h. Nałęcz Andrzej (ur. ok.1760) miał synów: Jana, Felixa Jana, (powstańców listopadowych odznaczonych krzyżem wirtuti militari : Jan złotym, Felix srebrnym) i Mateusza Michała Georgiana trojga imion. Zarejestrowani w 1823 jego wnukowie to synowie Mateusza?: Gabryel, Michał , Jan i Wincenty ożeniony z Karoliną hr. Dzieduszycką.

Majątek Mroczkowskich to Bałycze w rejonie Mościsk i Lwowa (Balicze ob. Balice pow. mościski ,woj. lwowskie) a także w rejonie Stanisławowa i Jezupola- własności Dzieduszyckich. Mroczkowscy mieli też w Przemyślu dom, w którym spędzali zimy. W tym domu mieszkała przez jakiś czas Eugenia z Tabęckich, matka Zofii de Heldenburg Schneider a córka Janiny z Mroczkowskich, podczas działań wojennych 1914-1917. Po powstaniu listopadowym i poślubieniu Izabeli ks. Lubomirskiej, Jan Mroczkowski administrował majątkami k. Przemyśla oraz najprawdopodobniej majątkami swojego szwagra Adama ks. Lubomirskiego, dobra Mieżynieckie lub prawdopodobniej, klucz w przemyskim, Krakowiec).
Janina(Joanna) Mroczkowska, córka Antoniego i Izabeli notowana "z Wiśnicza" jako matka Wandy Marii Tabęckiej

Uwaga:
Odznaczeni Virtuti Militari
Mroczkowski Felix -podoficer - 4 kompania poz. Piesza - Srebrny - 14 Września 1831
Mroczkowski Jan - kapitan - 3 pułk piechoty liniowej - Złoty - 17 Września 1831 ( uwaga. historycy często przypisują to odznaczenie zawodowemu kapitanowi pułku strzelców pieszych też Janowi Mroczkowskiemu, który ze swoją formacją w dn. 16/17 września 1831 był w Modlinie a później w Płocku (dane z nekrologu umieszczonego w WGM) i nie mógł brać udziału w działaniach wojennych korpusu gen. Ramorino w dn. 16/17 września 1831 pod Borowem . Łatwo bowiem było przypisać zasługi Janowi Mroczkowskiemu kpt.3psp, ochotnika Jana Mroczkowskiego kpt.3ppl).

W kronikach klasztoru kapucynów w Rozwadowie bitwa pod Borowem została opisana w następujący sposób: „Dnia 16 września 1831 roku wypędzili Rosjanie ze wsi tzw. Borowy na nasze strony korpus polski, którym dowodził jenerał Ramorino, składający się 20000 ludzi i 42 armat. Oprócz oficerów, którym tylko zostawili broń i konie, wszystkie amunicje, armaty, broń i konie polskie oddane zostały Rosjanom. Wszystko to częścią przechodziło przez Rozwadów i stało obozem pod naszym klasztorem przez dni kilka w lasku tak zwanym Młodyń”

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów,
Wspomnienia z oblężonego Przemyśla : dziennik prowadzony przez śp. Helenę z Seifertów Jabłońską
Wielka genealogia Minakowskiego: Jan Mroczkowski h. Nałęcz (ID: sw.221782)

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1810