MIECZYSŁAW RADWAN – KRAJOZNAWCA I NAUKOWIEC /1889-1968/

Tytuł

MIECZYSŁAW RADWAN – KRAJOZNAWCA I NAUKOWIEC /1889-1968/

Opis

Praca na konkurs Z HISTORII I TRADYCJI TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA W POLSCE dla :
KOMISJI HISTORII I TRADYCJI ZG PTTK

Twórca

Barbara Krawczyk

Źródło

https://khit.pttk.pl/teksty/mieczyslaw_radwan-krajoznawca_i_naukowiec_b_krawczyk.pdf.
Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego
Kontynuacja pracy krajoznawczej jako wartość kulturotwórcza TOM V Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny
Komisja Historii i Tradycji, Warszawa 2011

Data

2011