Mieczysław Radwan – krajoznawca i naukowiec (1889–1968)

Tytuł

Mieczysław Radwan – krajoznawca i naukowiec (1889–1968)

Twórca

Barbara Krawczyk

Źródło

Studia i materiały z dziejów krajoznawstwa polskiego
Kontynuacja pracy krajoznawczej jako wartość
kulturotwórcza Tom V
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Zarząd Główny Komisja Historii i Tradycji 2011

http://centralnabibliotekapttk.pl/uploads/T5i.pdf

Data

2011