Relikwiarzyk Urbana VIII

Tytuł

Relikwiarzyk Urbana VIII

Opis

Relikwiarzyk Urbana VIII z kościoła w Sędziszowie, przekazywany w Rodzinie Radwanów zwykle w prezencie ślubnym. Ostatnią właścicielką takiego prezentu była Józefa Wanda z Radwanów Boczkowska, siostra Mieczysława Radwana.
Relikwiarzyk prawdopodobnie związany jest z Cudownym obrazem Matki Boskiej w Sędziszowie, pobłogosławionym w Rzymie przez Papieża Urbana VIII w latach 1625-1644 i opisanym przez Piotra Jacka Pruszcza w książce „Morze Łaski Boskiej”. Obraz Matki Boskiej w latach ok.1660 otoczony był wieloma relikwiami, których już ks. Jan Wiśniewski w 1923 roku nie widział (Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w jędrzejowskiem). Relikwie te prawdopodobnie zostały sprowadzone z Rzymu razem z obrazem lub przekazane przez późniejszego plebana Sędziszowa , Zbigniewa Lanckorońskiego, który w 1648 razem ze swoim bratem ks. Wespazjanem z Rzymu przywiózł wiele relikwii, w tym św. Peregryna do kościoła w Wodzisławiu. Prawdopodobnie relikwie te posłużyły jako "cegiełki" za hojne datki szlachty okolicznej przy budowie obecnego kościoła w latach 1771-1786.

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Wiśniewski J., Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w jędrzejowskiem

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1648