Józef Schneider de Heldenburg ( Józef Heldenburg ) stryj ojca Zofii Radwanowej

Tytuł

Józef Schneider de Heldenburg ( Józef Heldenburg ) stryj ojca Zofii Radwanowej

Temat

Józef Schneider de Heldenburg ( Józef Heldenburg ) Hofrat dworu wiedeńskiego 1883, prawnik

Opis

Józef Schneider de Heldenburg ( Józef Heldenburg ) Hofrat dworu wiedeńskiego, prawnik, urodził się w 1849 w Czerwonogrodzie jako syn Ignaza Schneider von Heldeburga , notariusza w Monasterzyskach i Wiktorii Dunin-Kozickiej z Kozic h. Łabędź , córki Jana. Był radcą dworu wiedeńskiego i v- prezesem sądu obwodowego w Brzeżanach, Złoczowie i Lwowie, sędzią stanu, i prokuratorem. Tytuł c. k. radcy dworu otrzymał w1883 roku.

Po ukończeniu studiów prawniczych, Józef Heldenburg pracował na różnych stanowiskach w Wyższym Sądzie Krajowym i C. K. Prokuratorii Państwa we Lwowie i w C. K. Sądzie Powiatowym w Cieszanowie. Na przełomie lat 70./80. XIX wieku był adjunktem i sędzią C. K. Sądzie Powiatowym Łopatynie a następnie został mianowany na stanowisko zastępcą prokuratora w Brzeżanach. Z Brzeżan został przeniesiony do Lwowa i pełnił stanowisko zastępcy C. K. Prokuratora we Lwowie. Później został prokuratorem przy C.K. Sądzie Obwodowym w Sanoku a następnie został mianowany wiceprezydentem C. K. Sądu Obwodowego w Brzeżanach i wiceprezydentem C. K. Sądu Obwodowego w Złoczowie. Był także wiceprezydentem C. K. Sądu Obwodowego we Lwowie i sędzią stanu. Otrzymał tytuł c. k. radcy dworu i został odznaczony austro-węgierskim pamiątkowym medalem jubileuszowym dla urzędników i sług cywilnych.

Józef był bardzo aktywny społecznie i kulturalnie ( razem z bratem Karolem Heldenburg i kuzynką Felicją z Suchodolskich Podlewską ), członek wielu Towarzystw wspierających oświatę i sztukę we Lwowie i na terenie Galicji, ufundował bibliotekę miastu Lwów. Ojcował bratankowi Wiktorowi Schneider de Heldenburgowi.
W parafii Załoźce k. Olejowa w roku 1892 Józef poślubił Gabrielę Zielinską. W parafialnej księdze ślubów zapisano: „Heldenburg Józef, prokurator przy c.k. sądzie powiatowym w Sanoku, syn Ignacego i Wiktorii zd. Kozickiej, ur. Czerwonogród, zam. Sanok, w roku 1892 w wieku 43 lata i 4 miesiące jako kawaler ożenił się z wdową Gabrielą zd. Zielińską 1mo voto Tołpaszewską z Załoziec”. Gabriela Heldenburg zmarła w Sanoku w 1895 a Józef ożenił się powtórnie, poślubiając wdowę Franciszkę z Dziuniewiczów Zollnerową (1857-1935). Jako emerytowany radca dworu zamieszkiwał we Lwowie: przy ulicy Bonifratrów 2 (1909), przy ulicy S. Wyspiańskiego 11a (1912). Po wybuchu wojny w 1914 wraz z osobą towarzyszącą ( Franciszką Heldenburg?) przebywał w Rodaun k. Wiednia.

Józef Schneider de Heldenburg zmarł w 1921 roku i został pochowany w grobowcu rodzin Jabłońskich, Seifert, Zollner na Cmentarzu Głównym w Przemyślu (kwatera 10B, rząd 4, miejsce 22). Spowinowacony był z Heleną z Seifertów Jabłońską autorką "Dziennika z oblężonego Przemyśla(1914 – 1915)"

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Załoźce - księga ślubów, indeks nazwisk G-K http://www.olejow.pl/print.php?type=A&item_id=1245

Józef Heldenburg – Wikipedia, wolna encyklopedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Józef_Heldenburg

Wspomnienia z oblężonego Przemyśla : dziennik prowadzony przez śp. Helenę z Seifertów Jabłońską. Rękopis został wydany drukiem w 1994 roku przez Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu pod zmienionym tytułem: „Dziennik z oblężonego Przemyśla 1914-1915”

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1849

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów