Aleksander Radwan "Wrona" żołnierz AK wnuk Jana Radwana, powstańca styczniowego

Tytuł

Aleksander Radwan "Wrona" żołnierz AK wnuk Jana Radwana, powstańca styczniowego

Temat

Aleksander Radwan "Wrona" żołnierz AK wnuk Jana Radwana, powstańca styczniowego

Opis

Aleksander Radwan o sobie:
"Urodziłem się 8 listopada 1924 r. w Końskich jako syn sędziego Mieczysława Radwana i Zofii z Krukowskich. Do szkoły powszechnej uczęszczałem w Radomiu, a następnie w Ostrowcu Świętokrzyskim, dokąd moi Rodzice przenieśli się w roku 1936.
Do wybuchu wojny ukończyłem w Ostrowcu 2. klasę gimnazjum. W czasie wojny ukończyłem Szkołę Rzemieślniczo-Przemysłową przy Zakładach Ostrowieckich, a następnie pracowałem jako ślusarz w Narzędziowni tychże zakładów.
W roku 1942 wstąpiłem do Armii Krajowej, gdzie byłem łącznikiem, a od sierpnia 1944 r. żołnierzem (pseudonim Wrona) w oddziale partyzanckim (pluton osłony sztabu II dywizji AK, jednym z dowódców oddziału był porucznik Krzekotowski).
W październiku 1944 zostałem zatrzymany w czasie łapanki i wysłany do obozu pracy przymusowej w Watenstedt koło Braunschweigu, w zakładach należących do koncernu Harmann Göring Werke. Wróciłem do Ostrowca (przez zieloną granicę) na początku września 1945 r. Po powrocie pracowałem jako ślusarz w Zakładach Ostrowieckich i uczęszczałem do III i IV klasy gimnazjum semestralnego dla dorosłych w Ostrowcu. Po zdaniu w 1946 r. małej matury wyjechałem do Warszawy, gdzie ukończyłem w 1950 r. Szkołę Inżynierską im. Wawalberga i Rotwanda. W 1950 r. pracowałem jako konstruktor w delegaturze Instytutu Obrabiarek i Narzędzi w Warszawie, a od 1951 r. – po otrzymaniu nakazu pracy – w Zakładach Przemysłowych im. 1 maja w Pruszkowie. Ponadto pracowałem jako asystent na Politechnice Warszawskiej, a później na WSI. W 1954 r. zacząłem pracę w Centralnym Biurze Konstrukcji Narzędzi jako konstruktor obrabiarek specjalnych, a od 1961 r., po likwidacji CBKN i powstaniu Koprotechu, pracowałem w tym biurze aż do emerytury 31 marca 1990 r. na stanowisku starszego inżyniera konstruktora, kierownika działu, kierownika zespołu działów i kierownika pracowni.
W 1948 r. zawarłem małżeństwo z Reginą Chmiel (1923-2013). Urodzona z naszego małżeństwa w 1952 r. córka Hanna jest od 1975 r. mężatką, a w 1980 r. urodziła syna Marka.
W latach 1958 – 1960 ukończyłem na Politechnice Warszawskiej kurs magisterski w zakresie technologii maszyn. W 1976 r. uzyskałem specjalizację stopnia pierwszego w zakresie konstrukcji obrabiarek. W r. 1979 ukończyłem studium techniki wytwarzania maszyn zorganizowane przez SIMP, a w r. 1970 kurs programowania OSN."

"Przez szereg lat uprawiałem turystykę górską (jestem członkiem PTTK od roku 1954), w ramach której zdobyłem:
3 stopnie małej GOT (Górskiej Odznaki Turystycznej),
3 stopnie dużej GOT oraz GOT za wytrwałość. Poza tym uprawiałem turystykę kajakową. "

Aleksander Radwan o Rodzinie:
córka Hanna (1952) dr inż. automatyk, zięć Lech Bury inżynier elektronik – mieszkają w Warszawie,
ich syn Marek Bury (1980) dr inż. elektronik, żona Ewa z domu Wojciechowska i ich dzieci Wojciech (2007), Aleksandra (2009), Barbara (2012) mieszkają w Warszawie.
Rodzice mojej matki Zofii – Antoni Krukowski, sędzia, zmarł w 1921, Helena z domu Chmielewska, zmarła po wojnie.
Brat mojej matki Zofii z d. Krukowskiej – Włodzimierz Krukowski, inżynier elektryk, profesor Politechniki Lwowskiej, zamordowany przez Niemców w 1941 r. Jego żona Helena z Wasilkowskich, lekarz, zmarła po wojnie. Bezdzietni.

Nagrody i odznaczenia:
- w 1961 r. nagroda Ministra Przemysłu Ciężkiego,
- w 1969 r. Srebrny Krzyż Zasługi,
- w 1976 r. Tytuł Zasłużonego Pracownika BP Koprotech,
- w 1979 r. Dyplom Uznania od Ministra Przemysłu Maszynowego oraz dyplomy od dyrekcji

Twórca

Aleksander Radwan

Data

1924