Reklewscy Opatowscy - Fragmenty „Sagi Rodu De Rekle Reklewskich”

Tytuł

Reklewscy Opatowscy - Fragmenty „Sagi Rodu De Rekle Reklewskich”

Temat

Reklewscy Opatowscy - Fragmenty „Sagi Rodu De Rekle Reklewskich” - Reklewski - rodzina matki Mieczysława Radwana

Twórca

Krystyna Kowalewska

Źródło

„Rodzina Herbarz Szlachty Polskiej” ze zbiorów Seweryna hrabiego Uruskiego i materiałów archiwalnych, opracowany przez Aleksandra Włodarskiego tom XV 1931. „Szlachta Wylegitymowana w Królestwie Polskim w Latach 1836-1861” E. Sęczys 2000, „Poczet Szlachty Galicyjskiej i Bukowieńskiej” Lwów 1857.„Herbarz Polski” Adama Bonieckiego, Księgi grodzkie sądeckie, krakowskie. Archiwa Państwowe w Krakowie, Warszawie, Kielcach, Sandomierzu, Pińczowie, Częstochowie, Archiwum Wojskowe w Warszawie i Archiwum Archidiecezjalnym w Częstochowie, bibliotekach Narodowej, Miejskiej Warszawy, Wojskowej, a także bibliotekach elektronicznych Polona, Mazowieckiej, Jagiellońskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, dane zamieszczone w Genetece.pl

Data

1697-1842