Maleniec - Zabytkowy Zakład Hutniczy

Tytuł

Maleniec - Zabytkowy Zakład Hutniczy

Temat

MALENIEC - ZABYTKOWY ZAKŁAD HUTNICZY Samorządowa Instytucja Kultury

Opis

Zabytkowy Zakład Hutniczy Maleniec, to unikatowy w Europie zabytek polskiej myśli inżynierskiej i realizacja marzenia prof. Mieczysława Radwana, który chciał, żeby Maleniec stał się skansenem polskiego przemysłu.
Zbudowana w 1792 r. przez kasztelana Jacka Jezierskiego fryszernia w Maleńcu była na ówczesne czasy bardzo nowoczesnym zakładem metalurgicznym, w którym odbywały się procesy świeżenia surówki żelaza i następnego przekuwania jej na stal. W zakładzie produkowano gwoździe, szpadle, łopaty, lemiesze, odkładnice, nity, okucia okienne i galanterię budowlaną. W XIXw zakład został rozbudowany o zespół walcowni i drutarni przez właściciela, byłego oficera armii napoleońskiej Tadeuusza Bocheńskiego. Obecny budynek zachowanego zakładu, został wzniesiony około 1837 roku z inicjatywy Bocheńskiego, który dodatkowo wybudował pudlingarnię i walcownię w sąsiedniej Rudzie Malenieckiej. W Maleńcu natomiast wzniósł walcownię blachy, topornię, fryzownię oraz dwie fryszerki, a kolejne dwie unowocześnił.
W XIX w., w dobrach Malenieckich i Rudzie Malenieckiej, z którego to dworu pochodziła żona Pawła Antoniego Radwana (zawiadowcy wielkich pieców i fabryk żelaznych a brata dziadka Mieczysława Radwana - Józefa) - Ludwika Agata Chronowska notowane były :
w Maleńcu — 4 fryszerki, fryzownia, topornia, walcownia blachy i gwoździarnia.
w Cieklińsku — wielki piec i pudlingarnia.
w Kawęczynie-Miedzierzy wielki piec oraz kopalnie rudy pod Miedzierzą i Grębienicami.
Jako placówka Muzealna Maleniec działa dzięki naukowcom i studentom wydziału metalurgicznego Politechniki Śląskiej. Dzięki nim uruchomiono Walcownię – z oryginalną walcarką z 1834 r. - drewniane koło wodne zespolone z żelaznym kołem zamachowym, tak zwanym szaleńcem, które napędza również urządzenia znajdujące się w sąsiedniej hali gwoździarni i szpadlarni.

Istnieje film „Huta sprzed 100 lat” pokazujący Zabytkowy Zakład w Maleńcu w kadrach z 1957 roku. Film został nagrany w 1957 roku w Maleńcu za sprawą wielkiego orędownika metalurgii prof. Mieczysława Radwana

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

http://www.radwan.org.pl/items/show/385
http://maleniec.pl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Techniki_w_Male%C5%84cu

Wydawca

Archiwum Rodziny Radwanów, Maria Wiktoria Radwan

Data

1792

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów