Radwanowie Czarniecka Góra Stąporków - Informator Rajdowy

Tytuł

Radwanowie Czarniecka Góra Stąporków - Informator Rajdowy

Temat

Przewodnik Informator Rajdowy : I.Rajd trasami projektowanego Stąporkowskiego Szlaku Górniczego. Czarniecka Góra 5 maja 2019

Opis

Przewodnik Informator Rajdowy : I.Rajd trasami projektowanego Stąporkowskiego Szlaku Górniczego. Czarniecka Góra 5 maja 2019.

5 maja w okolicach Czarnieckiej Góry odbył się pierwszy rajd trasami projektowanego Stąporkowskiego Szlaku Górniczego.
Z inicjatywy Jakuba Dajczera i oraz Zarządu Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Czarniecka Góra został wydany informator rajdowy autorstwa Michała Młodawskiego. Można w nim przeczytać o obecności i działalności Radwanów w regionie.

Twórca

Źródło

Michał Młodawski, Przewodnik Informator Rajdowy : I.Rajd trasami projektowanego Stąporkowskiego Szlaku Górniczego. Czarniecka Góra 5 maja 2019

Data

2019