RADWANOWIE INŻYNIEROWIE
zawiadowcy wielkich pieców fabryk kuźniczych fabryk żelaznych i hut
od ok. 1760 roku

Tytuł

RADWANOWIE INŻYNIEROWIE
zawiadowcy wielkich pieców fabryk kuźniczych fabryk żelaznych i hut
od ok. 1760 roku

Twórca

Maria Wiktoria Radwan

Źródło

Archiwum Rodziny Radwanów

Data

1760

Prawa

Archiwum Rodziny Radwanów